Opleiding

Supervisie

De supervisie is in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner of schematherapeut. Ik werk graag met vooraf opgestelde doelen, en vind het tegelijkertijd belangrijk dat er voldoende ruimte is voor persoonlijke aandachtspunten en actuele thema's.


Begeleide intervisie/ leertherapie

Leertherapie richt zich op het persoonlijke functioneren van de cognitief gedragstherapeut i.o. 

Bij aanvang van de begeleide intervisie/leertherapie inventariseren we samen uw persoonlijke ontwikkelpunten die van belang zijn voor uw beroepsuitoefening. Vervolgens maken we afspraken over de methoden die wij gaan inzetten om hieraan te werken. 


n=1 begeleiding

In het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut wordt er een eindverslag gemaakt. De n=1 of n=2 studie is een verslag van één of twee behandelingen inclusief theoretische onderbouwing en als afsluiting een reflectie over het geheel. Het is het sluitstuk van de opleiding waamee u laat zien dat u de cognitief gedragtherapeutische methodiek voldoende beheerst. Indien gewenst stellen we samen een tijdspad op, volg ik elke fase van de behandeling, draag ik ideeën aan voor literatuuronderzoek en lees ik mee.


Praktisch

Supervisie kan individueel, in tweetallen of in groepen gegeven worden, in mijn praktijk of op locatie op maandagen en vrijdagen. Individuele supervisie en n=1 begleiding geef ik ook via beeldbellen.