Psychotherapie

Psychotherapie

In mijn praktijk kunnen volwassenen vanaf 18 jaar terecht voor individuele psychotherapie.

Het kan gaan om klachten en problemen die u of uw omgeving als ernstig ervaart,

langere tijd bestaan of complex van aard zijn. Bijvoorbeeld om klachten als gevolg van psychotrauma, angst- en/of dwangklachten, stemmingsklachten, persoonlijkheidsproblematiek en om lichamelijke klachten die door medisch onderzoek onvoldoende verklaard kunnen worden.

De praktijk heeft geen faciliteiten voor opvang in crisissituaties.


Praktisch

De praktijk is op vrijdagen geopend. Na aanmelding neem ik telefonisch contact met u op en gaan we samen na of u bij mij aan het juiste adres bent. In dat geval maken we meteen een eerste afspraak. De intake bestaat uit twee gesprekken. Op basis hiervan komen we gezamenlijk tot een plan dat specifiek aansluit op uw persoonlijke situatie en hulpvraag.


Kosten en vergoedingen

De meeste behandelingen worden vergoed vanuit het Basispakket. Voor behandelingen in de generalistische basis GGZ geldt de standaardtarievenlijst. Voor behandelingen in de specialistische GGZ gelden de tarieven van de DBC-zorgproducten die door de NZa zijn vastgesteld. Wanneer u voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen, brengt bij de eerste afspraak een identiteitsbewijs en een verwijsbrief van de huisarts mee.

Na afloop van het traject ontvangt u een  eindfactuur met alle informatie die nodig is voor een vergoeding van de kosten door uw zorgverzekeraar. Wanneer u een restitutiepolis heeft, wordt het volledige bedrag vergoed. Met een naturapolis is dit ongeveer 70%. Uw zorgverzekeraar zal in beide gevallen uw eigen risico aanspreken. In alle gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur (betalingsvoorwaarden).


Zorg die niet in het Basispakket valt, kan vanuit een aanvullende pakket toch voor vergoeding in aanmerking komen. Dit is onder meer het geval bij levensfaseproblemen, stress, burnout, overspannenheid, slaapproblemen, specifieke fobieën, acute stressstoornissen, seksuele stoornissen, relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Voor zorg vergoed uit het aanvullende pakket geldt geen eigen risico.


Wachttijden

Indien de wachttijd oploopt tot meer dan 4 weken zal er tijdelijk een aanmeldingenstop worden ingesteld. U kunt zich dan tijdelijk niet aanmelden. Dit wordt altijd vermeld op de startpagina.

Er is geen wachttijd tussen de intake en de start van de behandeling en ook geen onderscheid in behandelwachttijd per hoofddiagnosegroep. De wachttijd is niet afhankelijk van waar u verzekerd bent.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).


Meer algemene informatie vindt u op de website van de LVVP.

Mijn praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut dat u op verzoek kunt inzien.

Praktijk de Ridder, psychotherapie & supervisie

Contact

06-12 7654 54

info@carinderidder.nl

© 2014-2019 Praktijk de Ridder

Disclaimer

Privacystatement

SiteLock

Adres per 1 november 2018

Brinkgreverweg 222

7415 CJ Deventer