Psychotherapie


Psychotherapie

In mijn praktijk kunnen volwassenen vanaf 18 jaar terecht voor individuele psychotherapie.

Het kan gaan om klachten en problemen die u of uw omgeving als ernstig ervaart,

langere tijd bestaan of complex van aard zijn. Bijvoorbeeld om klachten als gevolg van psychotrauma, angst- en/of dwangklachten, stemmingsklachten, persoonlijkheidsproblematiek en om lichamelijke klachten die door medisch onderzoek onvoldoende verklaard kunnen worden.


Praktisch

De praktijk is op vrijdagen geopend. Na aanmelding neem ik telefonisch contact met u op en gaan we samen na of u bij mij aan het juiste adres bent. In dat geval maken we meteen een eerste afspraak. De intake bestaat uit twee gesprekken. Op basis hiervan komen we gezamenlijk tot een plan dat specifiek aansluit op uw persoonlijke situatie en hulpvraag.


Kosten en vergoedingen

De meeste behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket. De diagnostiek- en behandelsessies worden als zorgprestaties in rekening gebracht. Klik hier voor de NZA-tarieven. Aangezien ik geen contracten met zorgverzekeraars heb, ontvangt u zelf de rekening. Wanneer u voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen, dan stuurt u vooraf via beveiligde mail een verwijzing van de huisarts en brengt u de eerste afspraak een identiteitsbewijs mee. Afhankeiljk van uw type zorgpolis zal er een gedeelte of het hele bedrag vergoed worden. Wanneer u een restitutiepolis heeft, wordt het volledige bedrag vergoed. In 2023 is dit het geval bij de volgende polissen:

Stad Holland ZorgverzekeraarZorgpolis

a.s.r.Basisverzekering Restitutie

Zilveren KruisBasis Exclusief

CZZorgkeuzepolis

MenzisMenzis Basis Vrij

Aevitae (EUCARE)Basisverzekering Restitutie


Met een naturapolis  of combinatiepolis is dit een bepaald percentatge. Ongeacht het type polis, zal uw zorgverzekeraar bij de berekening van de vergoeding uw eigen risico aanspreken voor zover dat nog niet is gedaan. In alle gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur (betalingsvoorwaarden).


Wachttijden*

Indien de wachttijd oploopt tot meer dan 4 weken zal er tijdelijk een aanmeldingenstop worden ingesteld. U kunt zich dan tijdelijk niet aanmelden. Dit wordt altijd vermeld op de startpagina.

Er is geen wachttijd tussen de intake en de start van de behandeling en ook geen onderscheid in behandelwachttijd per hoofddiagnosegroep. De wachttijd is niet afhankelijk van waar u verzekerd bent.


Waarneming

Bij langdurige afwezigheid door vakantie of onverwachte omstandigheden, zal er een collega bereikbaar zijn met gelijkwaardige opleiding en ervaring. U wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.


Crisis

De praktijk heeft geen faciliteiten voor opvang in crisissituaties. Mocht u in een moeilijke fase verkeren, dan maken we samen  speciale afspraken (een crisisplan). Buiten mijn werktijden kunt u het beste contact opnemen met uw eigen huisarts. Hebt u buiten kantoortijden echt dringend iemand nodig dan kunt u zich wenden tot de huisartsenpost. Samen met u zal dan bekeken worden wat op dat moment nodig is voor u.


Klachtenregeling

Bij klachten en ontevredenheid hoop ik uiteraard dat u dit eerst met mij bespreekt. Indien wij hier samen niet uitkomen, is er de mogelijkheid gebruik te maken van een klachten- en geschillen regeling van de beroepsverenging LVVP waar ik bij ben aangsloten. Meer algemene informatie vindt u op de website van de LVVP.


Kwaliteitsstatuut

Mijn praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut dat u op verzoek kunt inzien.ARQ IVP

De praktijk is aangesloten bij het landelijke therapeutennetwerk van ARQ IVP. In dat kader begeleid en behandel ik mensen die onder andere te maken hebben gehad met ingrijpende gebeurtenissen op het werk.*Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).